چهارراه تلاش می‌کند سخنرانی‌ها و همایش‌های فارسی را در دسترس قرار دهد.

موسیقی مردم کرد

جلسه سوم: موسیقی منطقه کردستان

موسیقی مردم کرد

ادامه جلسه دوم: شیوه‌های تنبورنوازی

چهره زمینی ارسطو پس از هزاره‌ها

نگاهی به رساله رازآمیز کمدی ارسطو

موسیقی مردم کرد

جلسه دوم: موسیقی منطقه کرمانشاه

کودک، نوجوان، زندگی نوین

نشست اول: خانواده

موسیقی مردم کرد

جلسه اول: مفاهیم کلی موسیقی سنتی ایران

آموزش خط و زبان پهلوی، جلسه اول

درباره خط و زبان پهلوی

درباره فرهنگ، فضا و شهر

مسئله برجسته شدن مکان در اندیشه و سیاست عصر حاضر در برابر توجه به زمان در گذشته

راهگشایی برای عرضه بهتر متون

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

زنگ طبیعت

ایده مدرسه طبیعت

از توپک‌های گلی تا کتبیه‌های عیلامی

مروری بر کتیبه‌های عیلامی

نشستِ از بلدیه تا شهرداری

به مناسبت آغاز به کار دولت دوازدهم و پنجمین دوره شوراهای اسلامی

همراه با نمایش فیلم مستند «صد و یک سال بلدیه تهران»

نشست شهر، بحران، آینده

(پلاسکو و چند درس برای ما)