کارگاه موسیقی مردم کرد

این کارگاه با تدریس احمد صدری، از شهریور ۱۳۹۶ آغاز و هم‌اکنون در حال برگزاری است. سایت چهارراه برگزارکننده این کارگاه است.

image

موسیقی مردم کرد

جلسه سوم: موسیقی منطقه کردستان

image

موسیقی مردم کرد

ادامه جلسه دوم: شیوه‌های تنبورنوازی

image

موسیقی مردم کرد

جلسه دوم: موسیقی منطقه کرمانشاه

image

موسیقی مردم کرد

جلسه اول: مفاهیم کلی موسیقی سنتی ایران